Zij gingen je voor

Luister naar de persoonlijke verhalen van zij-instromers die door middel van een werk- en leertraject de overstap hebben gemaakt naar de sector zorg en welzijn. Zo heeft Bianca de overstap gemaakt naar de gehandicaptenzorg, Vanessa naar de ouderenzorg, Karin naar de thuiszorg en Stefano naar opvang, begeleiding en dagbesteding.