Werken en leren

Ga jij binnenkort jouw (vervolg)studiekeuze maken? Werk je al binnen zorg en welzijn en wil je graag doorleren? Of werk je nu in een andere sector, maar lijkt omscholen naar zorg en welzijn je wel iets? De zorg- en welzijnssector biedt voor alle vragen mogelijkheden! 

Voltijd leren op MBO niveau (BOL)

BOL staat voor beroeps opleidende leerweg. Als student breng je het grootste deel van de opleiding op school door (70%). Je krijgt veel theorie in de schoolbanken en ook huiswerk. Daarnaast volg je een stage bij een organisatie om praktijkervaring op te doen (30%). Je kunt gratis reizen met een ov-kaart. Ben je 18 jaar? Dan heb je ook recht op studiefinanciering.

Leren en werken op MBO niveau (BBL)

BBL staat voor beroeps begeleidende leerweg. Hierbij ga je vooral werken en één of twee dagen naar school. Je leert in de praktijk door zelf te doen en te ervaren. Een BBL-opleiding kan je starten als je 16 jaar of ouder bent. Je hebt geen recht op studiefinanciering, maar je ontvangt direct een leerlingensalaris van de werkgever.

Leren op HBO of WO niveau (voltijd, deeltijd of duaal)

Hbo en wo-opleidingen kun je op meerdere manieren volgen. Bij de deeltijdvariant ga je enkele dagdelen in de week naar school, vaak ’s avonds. Bij de duale variant werk je als leerling bij een werkgever en ontvang je een salaris. Duale opleidingen zijn volwaardige hbo-opleidingen, met hetzelfde inhoudelijke studieprogramma als de voltijd opleiding.

Herintreder

Als herintreder ben je meer dan welkom in je oude beroep. Soms is bijscholing nodig. Maar herintreden kan voor jou ook hét moment zijn voor omscholing naar een andere werkplek in zorg en welzijn. Hiervoor volg je een verkort opleidingstraject. Wil je weten wat je oude diploma waard is? Kijk dan op www.s-bb.nl