Van een 'coronabaan' naar een werk- en leertraject

Dankzij de regeling 'coronabanen' konden 36 mensen boventallig bij de WilgaerdenLeekerweidegroep aan de slag. Daarvan stromen vijf mensen door op een normale functie en in september starten vijftien van hen met een leerwerktraject. ‘Dit zijn zulke gemotiveerde mensen. Zij weten écht waar ze aan beginnen voordat ze starten met de opleiding’, aldus Diana Batteljee, projectleider Match&Flex. Olaf is één van de 'extra handen' die in september start met een leerwerktraject.

Olaf Jansen (56) werkte in de horeca toen in december 2020 zijn contract afliep. Half februari 2021 ging hij met een coronabaan aan de slag bij WilgaerdenLeekerweideGroep als assistent welzijnsmedewerker. Veel ervaring in de zorg had hij niet.

Olaf: "Mijn vader was huisarts en mijn moeder deed vrijwilligerswerk voor onder andere de Zonnebloem. In mijn jeugd ging ik vaak met mijn moeder mee naar het verzorgingstehuis. Ik weet wel dat ik graag met mensen werk. Het was dan ook een bewuste keuze om mij aan te melden voor Extra handen voor de zorg."

Extra handen

"Alle activiteiten die voorheen verzorgd werden voor de bewoners lagen stil. Veel van hen zaten daardoor alleen in hun woning. Ik ging bij hen langs voor een praatje, spelletje, een wandeling of een tochtje op de duofiets. Ik hielp de maaltijd voorbereiden en was te vinden in de huiskamer, waar demente ouderen samenkomen."
"Ik wilde er zijn voor de ouderen en dat is me ook gelukt. In korte tijd heb ik met veel bewoners een band opgebouwd. Je krijgt zoveel liefde terug. Hartverwarmend."

In de zorg is altijd werk

"Ik zie mijn toekomst in de horeca somber in gezien mijn leeftijd. Er is nu volop werk maar dit zijn veelal tijdelijke banen. Ik heb behoefte aan meer zekerheid. Deze vind ik wel in de zorg. Hier is altijd werk."
"Door de goede klik met bewoners en collega's ben ik gaan kijken welke mogelijkheden er zijn voor een baan in de zorg. Ik heb een dagje meegelopen in de ADL zorg."

BBL MMZ4

"Ik wil niet onder mijn kunnen werken en heb me daarom aangemeld voor een opleiding tot persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen: BBL MMZ, niveau 4."
"Meerdere mooie ervaringen heb ik opgedaan. Een daarvan wil ik delen. Bij aanvang van mijn werk werd mij gevraagd om werkzaamheden in de tuin op mij te nemen."

Hij maakt weer grapjes!

"In het verzorgingshuis was ook een bewoner die vroeger in de plantsoenendienst heeft gewerkt. De meneer kwam niet veel buiten. Ik vroeg hem of hij mij wilde helpen in de tuin. We hebben zijn familie ook ingelicht. We kregen een hele mooie reactie terug van zijn dochter:
"Ik ben zo blij dat pap bij jullie zit! In het oude huis zat hij op een stoel, deed niets meer, ook niet aan zijn tuintje en was eenzaam. Ik heb mijn oude vader weer terug❤️. Zijn ogen glinsteren en hij maakt weer grapjes. Ook onderneemt hij nu weer dingen: hij gaat een rondje lopen, visje halen en vindt het prachtig om weer te tuinen en in de kas met Olaf te werken! Als ik op visite kom krijg ik altijd te horen hoe groot de slaplantjes al zijn en wat hij nog meer geplant heeft. Dank jullie wel allemaal, we zijn superblij met jullie!"