PHD/arts-onderzoeker neoadjuvante immuuntherapie bij solide tumoren