Tijdelijke functie als regiebehandelaar – Forensische Psychiatrische Afdeling