Radiodiagnostisch laborant (MBB'er) met echospecialisatie