Veldwerkcoördinator wetenschappelijk onderzoek

Solliciteren
Het Sinai Centrum zoekt een veldwerkcoördinator die als spin-in-het web de studie PROSPER, een samenwerkingsproject tussen Arkin en het Amsterdam UMC/VUMc Psychiatrie, kan coördineren.

Binnen het PROSPER project worden 3 PhDs gesuperviseerd door dr. K. Thomaes (Sinai Centrum, psychiater/onderzoeker psychotrauma behandeling en neurobiologie), prof. dr. J. Dekker (Hoofd onderzoek Arkin, evidence-based psychologische interventies), prof. dr. O.A. van den Heuvel (VUmc, neuropsychiatrie) en prof. dr. A.T.F. Beekman (VUmc, Afdelingshoofd Psychiatrie). Het project is gestart in april 2017; de inclusie in juni 2018 en loopt naar verwachting tot 2020. Binnenkort wordt een 4e PhD geworven voor het project Ouderschap bij PTSS en transgenerationele effecten van trauma. Dat onderzoek zal aangehaakt worden aan reeds opgezette PROSPER procedures, met onder andere overlappende meetinstrumenten.

Belangrijkste taken voor de veldwerkcoördinator zijn het organiseren van gerandomiseerd klinisch effectonderzoek (RCT en kosteneffectiviteit), aanjagen van inclusie van voldoende cliënten, voorlichten en communicatie met potentiële kandidaat deelnemers, verrichten van metingen, randomisatie, data check in NETQ en Access en het voorbereiden van data analyse.

De afdeling Psychiatrie van het VUmc heeft een lange traditie in hoogstaand psychiatrisch onderzoek en is ingebed in recent gestarte samenwerkingsinstituut Amsterdam Neuroscience (VU/VUMC – UVA/AMC, zie: https://www.amsterdamresearch.org/web/neuroscience/home.nl)

Het PROSPER onderzoeksproject
Evidence-based behandelingen voor de posttraumatische stress stoornis (PTSS) zijn effectief en worden steeds beter ingevoerd in de klinische praktijk. Echter, 30-44% van de cliënten herstelt niet volledig of beëindigd voortijdig de behandeling (non-response). Eén van de belangrijkste redenen voor non-response is comorbiditeit met persoonlijkheidsstoornissen (PS). Er is niet veel evidentie welke behandeling het beste resultaat heeft voor cliënten met comorbide PTSS en PS. Ook kan nog niet voorspeld worden welke cliënten met een relatief korte PTSS-behandeling kan herstellen of welke cliënten een intensievere PS behandeling nodig hebben. Vanuit recent psychologisch en neurobiologisch wetenschappelijk onderzoek is bekend, dat responders en non-responders in cognitieve (e.g. cognitieve controle), affectieve (e.g. hyperarousal of hypoarousal) en relationele factoren (attachment, sociaal functioneren) verschillen op groepsniveau. Deze factoren zijn echter nog niet te gebruiken om –op individueel niveau– te voorspellen voor welke cliënt welke behandeling het beste werkt.

PROSPER (Prediction and Outcome Study on PTSD and Personality Disorders) is een studie naar voorspellers van behandeleffect van evidence-based traumagerichte behandelingen voor de posttraumatische stress stoornis (PTSS) en persoonlijkheidsproblemen zoals TF-CGT, EMDR, dialectische Gedragstherapie (DGT) en Schema Focused Treatment (SFT) en heeft als doel om op een op het individu toegespitste indicatiestelling en behandeling te komen van PTSS en PS. Dit zullen we doen middels onderzoek van (1) de effectiviteit en kosteneffectiviteit van geïntegreerde behandeling voor PTSS en PS (twee promovendi, waarvan 1 reeds aangesteld), en (2) onderliggende neurobiologische mechanismen van PTSS en PS behandelingen en psychologische en neurobiologische predictoren te combineren met ‘machine learning’ technieken om tot patiënt profilering te komen (één promovendus, reeds aangesteld).

Bedrijfsinfo

Het Sinai Centrum is een tweede- en derdelijns instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg, gespecialiseerd in complex psychotrauma en gerelateerde stoornissen. Het Sinai Centrum heeft meer dan 50 jaar ervaring met de behandeling van psychotrauma als gevolg van onder andere oorlog en intermenselijk geweld. Het Sinai Centrum is een instelling met een Joodse signatuur. Onze poliklinieken bevinden zich in Amstelveen, Amersfoort en Amsterdam.

Het Sinai Centrum wil uitgroeien tot een gespecialiseerd en hoogwaardig behandelcentrum op het gebied van trauma gerelateerde problematiek. Het Sinai Centrum staat voor behandelingen waar wetenschappelijke evidentie voor is. Van medewerkers wordt verwacht dat zij bijdragen aan het ontwikkelen van het Sinai Centrum tot gespecialiseerd centrum. Opleiding, wetenschappelijk onderzoek en het actief uitdragen van kennis op het gebied van complex psychotrauma en comorbide persoonlijkheidsproblemen maakt daar deel van uit. Het Sinai Centrum voert een intensieve behandelinhoudelijke en kosteneffectieve veranderagenda. Voor meer informatie over het Sinai Centrum, zie www.sinaicentrum.nl of www.werkenbijarkin.nl

Het Sinai Centrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Arkin behandelt ca 35.000 cliënten met ruim 3.400 collega's op locaties in Amsterdam en Utrecht en omgeving, Amersfoort, Dordrecht en Gorinchem. Arkin is opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek.

Functieeisen

 • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding;
 • Je bent – samen met de promotieonderzoekers - verantwoordelijk voor o.a. het includeren van patiënten, randomisatie, meetinstrumenten (NETQ), database (Access) uitvoeren van klinisch interviews en vragenlijsten;
 • Je bent vertrouwd met de programma’s Access en NetQ;
 • Je hebt ervaring als onderzoeksassistent en bij voorkeur al met veldwerkcoördinatie;
 • Ervaring met data-analyses (e.g. SPSS) is een aanbeveling;
 • Je hebt affiniteit met complexe doelgroepen en persoonlijkheidsproblemen;
 • Je kunt als ‘kwartiermaker’ het onderzoek aan de gang krijgen en zorgdragen voor het naleven van planningen;
 • Je houdt van organiseren en bent daarin efficiënt en effectief;
 • Je bent open en oplossingsgericht;
 • Je houdt ervan mensen te motiveren;
 • Je bent communicatief vaardig, reflectief en kunt met stresssituaties omgaan.
Het overleggen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging, voor maximaal 32 uur per week;
 • Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ en schaal 45;
 • Arkin kent aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden. Natuurlijk een uitstekende OV-regeling en collectieve regelingen zoals een zorgverzekering en een fietsplan. Maar ook toegang tot een vitaliteitsplatform, vanwaar je allerlei sportieve activiteiten kunt ondernemen zoals boksclinics of windsurfen.
Solliciteren