Gedragswetenschapper

Solliciteren

Stichting Altra zoekt kandidaten voor de functie van 

 

Gedragswetenschapper

 

Voor 16 uur ten behoeve van de Blijf Groep met als werkgebied Alkmaar, Wormerveer en Haarlem en voor 16 uur ten behoeve van de Jonge Moeders in Amsterdam.

 

Altra biedt in nauwe samenwerking met de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang (HVO/Blijf Groep) op verschillende locaties in Noord Holland gespecialiseerde ambulante jeugdhulp. Daarnaast bieden wij aan Jonge Moeders specialistische hulp in een Gezinshuis, Woontrainingscentra of in een zelfstandige woning.

 

De hulp binnen de opvang en aanbod Jonge moeders

Gezinnen in de opvang, jonge moeders, of beginnende ouders hebben te maken (gehad) met meervoudige problematiek, zoals financiële moeilijkheden, huisvestingsproblematiek, opvoedingsproblemen, trauma, verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, huiselijk geweld en psychiatrische problematiek. Dit is van invloed op de (aanstaande) relatie tussen opvoeder en kind. Ouders zijn, doordat zij zo in beslag genomen worden door hun eigen problematiek, vaak minder (emotioneel) beschikbaar voor hun kinderen, terwijl hun kinderen in deze tijden van stress en ontregeling juist extra afhankelijk zijn van een veiligheid biedende ouder. Niet onderkende traumaproblematiek bij ouders en kinderen kan zeer schadelijk zijn voor het ontwikkelingspotentieel van kinderen: het trauma staat ontwikkeling en leren in de weg.

 

Na de eerste screening/ diagnostiek door gedragswetenschapper wordt duidelijk of er voor de kinderen en ouders aanvullend gespecialiseerde individuele jeugdhulp en/of jeugd ggz nodig is.  Per gezin wordt beoordeeld welke interventie(s) nodig is of zijn.

 

Als Gedragswetenschapper heb je een aantal specifieke hoofdtaken, te weten:

 • De screening van gezinnen: met aan trauma, gehechtheids- of anders soort gerelateerde problematiek waar jeugdhulp/jeugd ggz voor nodig is;
 • Het uitvoeren van kortdurende behandelingen op het gebied van trauma (EMDR; schrijftherapie) en gehechtheid (NIKA).
 • Diagnostiek m.b.t. complexe omgangszaken en juiste doorverwijzing/ hulp opstarten.
 • Deskundigheidsbevordering van het team van ambulant hulpverleners op het gebied van: prioriteren in de hulpverlening, multifocaal samenwerken, gehechtheid, trauma, intercultureel werken, LVB, middelengebruik, secundaire traumatisering, veiligheid (Signs of Savety).
 • De functionele aansturing van een team hulpverleners, bestaande uit ongeveer 2 ambulant werkenden op hbo-niveau, op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak.
 • Je speelt een rol in evaluaties m.b.t. functioneren van medewerkers uit het team
 • Casuïstiekvergadering leiden (afwisselend met collega)
 • (Individuele) Werkbegeleiding geven (op aanvraag van medewerker)
 • Evaluatiegesprekken met cliënt en hulpverlener wanneer nodig (bijv. in geval van stagnatie of waarschuwingsgesprek)

 

De ambulant hulpverleners die je begeleidt bieden individuele- en groepsgerichteprogramma’s aan de kinderen en hun moeders die in de opvang verblijven De hulpverlening sluit aan bij de hulpverlening die door HVO en Blijf Groep aan het gezin wordt aangeboden.

 

Het team positioneert zich als een “kweekvijver” waarin nieuwe methodieken ontwikkeld en doorontwikkeld worden om verder verspreid te worden over de specialistische schil (denk aan NIKA, diagnostiek module en hulpverlening bij omgang, jeugdhulp trauma-interventies). Het idee is de komende periode meer werkervaringsplekken te gaan bieden. Het geven van werkbegeleiding aan andere gedragswetenschappers en het bijdragen aan productontwikkeling zal onderdeel worden van je taken.

 

Functie-eisen:

Alleen kandidaten die volledig voldoen aan onderstaand profiel worden uitgenodigd te solliciteren:

 • Afgeronde WO-opleiding Pedagogiek of Psychologie, met basis aantekening Psycho diagnostiek;
 • Minimaal vijf jaar ervaring met alle hierboven genoemde taakgebieden. Je bent zeer ervaren in de problematieken waar Blijf Groep/of HVO zich op richt, het begeleiden van ontwikkeltrajecten van (groepen) professionals en het verbinden van een afdeling met haar organisatorische omgeving;
 • Analytisch vaardig, goed ontwikkelde coachingsvaardigheden;
 • Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding;
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen;
 • In het bezit van een toegankelijke, flexibele en samenwerkingsgerichte houding;
 • Doelgericht en initiatiefrijk, goed in plannen en organiseren.

 

 Dienstverband en salariëring:

Het betreft een dienstverband van 16 uur per week of 32 uur per week indien de functies bij de Blijf Groep en Jonge Moeders gecombineerd worden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 11. Het salaris bedraagt minimaal € 2950,26 en maximaal € 4.458,23 bruto per maand bij een fulltime (36 uur per week) dienstverband. De gewenste startdatum is per direct, tot uiterlijk voor de duur van een jaar.

 

 Informatie:

Inlichtingen betreffende deze functie kun je inwinnen bij mevrouw Yvette Martha, projectmanager, via e-mailadres y.martha@altra.nl. Meer informatie over de organisatie kun je vinden op www.altra.nl.

 

Solliciteren:

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag uiterlijk 31 oktober via het mailadres werk@altra.nl t.a.v. mevrouw H. Aktas, Medewerker HR, onder vermelding van vacaturenummer 1942S in het onderwerp.

 

Deze vacature is zowel intern als extern gesteld. Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Solliciteren