Begeleider Triple C

Solliciteren

Met mensen die extra hulp nodig hebben een band opbouwen en samen doelen bereiken - dat is nog eens werk met voldoening. Het kan als begeleider op de VIC Workhome: een nieuw soort dagbesteding in de zorg op de Werf in Amsterdam Noord. We werken hier met de Triple C methode; op de Werf staan we open het jou te leren. De bewoners van de Werf stellen zich hieronder aan je voor.

Op zaterdag 9 februari houden wij van 11:00-14:00 een informatiedag op de Plaatwerkerstraat 4 in Amsterdam Noord: klik hier voor meer info.


Wie zijn wij?

Welkom op Klinkerweg 82! Wij zijn vier jongens die wonen in 1 van de 6 VIC Workhomes. Wij zijn verschillende types, maar delen allen een matig tot ernstige verstandelijke beperking. Ook leven we met een hechtingsstoornis, zeer moeilijk verstaanbaar gedrag en hebben enkelen van ons te maken met een stoornis in het autistisch spectrum.


Wat hebben wij nodig? 

Begeleiders die ons stimuleren en de focus leggen op wat goed gaat. Wij willen doen wat we zelf (aan)kunnen. Wij zijn, net als jij, gewoon mensen, en willen een zo normaal mogelijk leven. Om dit te kunnen bereiken, vragen wij om een voorspelbaar dagprogramma. We werken in werkblokken i.p.v. in tijden. Jij helpt ons bij de zinvolle activiteiten zoals papierprikken, waszakken halen, en tuinonderhoud. 


Triple C 
Intensieve coaching is mogelijk want VIC staat voor Very Intensive Care. Dit betekent dat er 2 tot 3 begeleiders op 4 bewoners staan. De cliënten op de Werf worden begeleid vanuit de visie ‘herstel van het gewone leven’ met als orthopedisch behandelmodel Triple C. Door een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan te gaan met de cliënt, samen te werken aan een betekenisvolle daginvulling, en anders te kijken naar probleemgedrag, komen wij tot een herstel en het ervaren van het gewone leven. 


Bekijk onderstaand filmpje voor een sfeerimpressie van de Werf.

Solliciteren