Huisartsen Coöperatie Noorderzorg

Website bezoeken

Huisartsen Coöperatie Noorderzorg U.A.

Noorderzorg is een Zorggroep in Amsterdam Noord-West (22.000 patiënten). Deelnemende praktijken zijn: Medisch Centrum Kadoelerbreek, Molenwijk, Meteorensingel en HAP Antarus en Orionplantsoen. De Zorggroep bestaat sinds 2010 en levert gestructureerde ketenzorg aan DM en COPD patiënten. Er is een nauwe samenwerking met werkers uit 1e en 2e lijn (BovenIJ Ziekenhuis). De zorggroep participeert in het Transmuraal Platform Amsterdam.

Website bezoeken