ATA

Stichting ATA richt zich op alarmering en telediensten. ATA wil de persoonlijke vrijheid en veiligheid van hulpvragers vergroten, door de afstand te overbruggen tussen het thuiswonen en de inzet van moderne zorg-, woon- en welzijnsdiensten.

Website bezoeken