Filteren
129 organisaties
Sector

Goodwillcentra Leger des Heils

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam (GWCA) is onderdeel van de Stichting Leger des Heils Welzijns-en Gezondheidszorg, een praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. De GWCA is een profess...

Heliomare

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Heliomare geeft professionele aandacht op de gebieden Arbeidsintegratie, Dagbesteding, Onderwijs, Revalidatie, Sport en Wonen. Zodat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen.

Huisartsen Coöperatie Noorderzorg

Eerste Lijnszorg, overig
Noorderzorg is een Zorggroep in Amsterdam Noord-West (22.000 patiënten). Deelnemende praktijken zijn: Medisch Centrum Kadoelerbreek, Molenwijk, Meteorensingel en HAP Antarus en Orionplantsoe...

Huisartsenkring Amsterdam/Almere - Lhv

De huisartsenkring Amsterdam is de belangenvereniging van alle Amsterdamse en Almeerse huisartsen.

HVO-Querido

Geestelijke gezondheidszorg
HVO-Querido biedt opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten aan dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen en vrouwen en gezinnen in nood.

Kentalis

Kentalis is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die moeite hebben met horen en communiceren doordat ze: doof of slechthorend zijn / doofblind zijn / ernstige communicatieproblemen hebben (ernsti...

Leekerweide

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Leekerweide is een zorginstelling voor mensen met een beperking.

Leviaan

Geestelijke gezondheidszorg
Leviaan biedt professionele begeleiding aan mensen met tijdelijke of langdurig psychische klachten. Dat doen ze met begeleiding vanuit beschermde woonvormen, begeleiding thuis, digitale bege...

Levéo

Geestelijke gezondheidszorg, Jeugdzorg
Levéo is een landelijke organisatie en bestaat uit drie organisaties: Carehouse, Perspectief en De OpgroeiPraktijk. Wij zijn er voor iedereen die zijn problemen niet zelf of met hu...

Lievegoed

Geestelijke gezondheidszorg, Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Lievegoed biedt, op basis van hun antroposofische identiteit, de best passende specialistische behandeling en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet aangebore...