Filteren
129 organisaties
Sector

Vegro

Vegro is een bedrijf met een landelijke dekking aan thuiszorgwinkels, uitleenpunten en online kanalen waar klanten verpleegartikelen en hulpmiddelen kunnen kopen, huren of lenen. Naast de dienstverlen...

Visio

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Koninklijke Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij het verwezenlijken van hun wens tot zelfstandig leven, leren, wonen en werken.

ViVa! Zorggroep

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
ViVa! Zorggroep biedt een breed pakket aan diensten voor wonen, welzijn en zorg in Noord-Holland

Vivium Torendael

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Vivium Torendael is een bijzondere locatie in Amsterdam Zuid, waar mensen met dementie kunnen wonen en leven zoals thuis. Een herkenbare omgeving, waarin bewoners zoveel mogelijk hun eigen k...

Volksbond

Mensen in de marge van de samenleving verdienen onze steun. De Volksbond zet zich daarom in voor dak- en thuislozen en mensen die sociaal extra kwetsbaar zijn. Op zeven locaties in Amsterdam bieden on...

Wijkzorg Thuiszorg

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Wijkzorg Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie.

Wilgaerden

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Wilgaerden is een organisatie voor ouderenzorg in West-Friesland.

WOON

Welzijn
Per 1 januari 2017 gaan alle Wijksteunpunten Wonen en het ASW (lid SOMOSA) samen verder als één organisatie: !WOON – thuis in de stad. !WOON ondersteunt bewoners van het wegwijs maken van bewoners in...

Woonzorggroep Samen

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Woonzorggroep Samen is een organisatie voor ouderenzorg in omgeving Schagen en Hollandse kroon.

Zaans Medisch Centrum

Ziekenhuizen
Het Zaans Medisch Centrum is een algemeen ziekenhuis in de Nederlandse stad Zaandam. Het is een regionaal ziekenhuis met een overwegende oriëntatie op de Zaanstreek en omringende gebieden.