Filteren
129 organisaties
Sector

Stichting Vrijwaard

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Stichting Vrijwaard is een zorgorganisatie in Den Helder die wonen, welzijn en zorg met een menselijke maat aanbiedt. De inzet is daarbij om de eigen regie in stand te houden en een bijdrage te l...

Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
De Stichting Wonen en Zorg Purmerend beheert de woon/zorg locaties De Tien Gemeenten, De Rusthoeve en ‘Heel Europa’ in kwadrant Europa van Weidevenne, waarin de SWZP deelneemt met onder andere vi...

Stichting ziekenhuizen West-Friesland en Waterland

Ziekenhuizen
Vanaf 1 april 2017 vormen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis samen een nieuwe ziekenhuisorganisatie: Stichting ziekenhuizen West-Friesland en Waterland. Alle locaties van het nieuwe ziek...

Streetcornerwork

Welzijn
Streetcornerwork werkt primair voor jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verl...

Swazoom

Welzijn
Swazoom is een welzijnsorganisatie in Amsterdam Zuidoost. Biedt o.a. diverse vormen van opvang • voorscholen voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar • ouderbetrokkenheid • een educatief vrijetijdsaanbod voor...

The Hand Clinic

The Hand Clinic is gespecialiseerd in de behandeling van hand- en polsklachten.

Thuiszorg Therlisana

Thuiszorg
Thuiszorg Therlisana helpt mensen bij de dagelijkse uitvoering van verpleegtechnische handelingen, huishoudelijke verzorging, ambulante ondersteuning en ambulante jeugdhulp.

Timon

Jeugdzorg
Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij...

Trombovitaal

TromboVitaal biedt mensen met antistollingsmedicatie complete zorg waarin trombosezorg en de trombosedienst samenkomen. Ze zijn daarmee zowel trombosedienst als de specialist die soms nodig is bij com...

Unal Zorg

Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ)
Unal zorg is een algemene AWBZ instelling en biedt ondersteuning en begeleiding aan verstandelijk gehandicapten mét aandacht voor hun culturele achtergrond.