Filteren
129 organisaties
Sector

Sensa Zorg

Geestelijke gezondheidszorg, Verstandelijk Gehandicapten Zorg (VGZ), Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren ze zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische probl...

SEZO

Welzijn
SEZO biedt maatschappelijk werk voor kwetsbaren, schulddienstverlening, hulp bij formulieren (sociaal raadsliedenwerk), emancipatiecentra voor mannen en vrouwen etc. 

Sigma Zorg

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Sigma Zorg is een kleine thuiszorgorganisatie voor iedereen. Ze bieden (particuliere) thuiszorg, huishoudelijke hulp en intensieve verpleging.

SIGRA

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken, actief in zorg en welzijn in Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Zaanstreek Waterland en Noord-Holland Noord. In SIGRA zijn circa 10...

SOOZ

Welzijn
SOOZ is een organisatie voor samenlevingsopbouw en is vooral actief in het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid. SOOZ ontwikkelt en realiseert projecten ter verbetering van de leef- en woonomgeving. De medewe...

Spaarne Gasthuis

Ziekenhuizen
Het Spaarne Gasthuis is een ziekenhuis-organisatie in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Noord-Holland, gevormd door fusie van het Kennemer Gasthuis en het Spaarne Ziekenhuis.

Spirit

Jeugdzorg
Spirit is er voor jongens en meisjes van 0 tot 23 jaar die in de knel zitten bij het veilig en gezond opgroeien. Spirit biedt jeugdhulp in wijkteams en specialistische jeugdhulp.

Stichting Bijzondere Tandheelkunde

Eerste Lijnszorg
Bijzondere Tandheelkunde is een complexe vorm van tandheelkundige zorgverlening bestemd voor patiënten met een ernstige aandoening of beperking. Deze aandoening of beperking kan gelegen zijn op tandhe...

Stichting Good for Life

Thuiszorg
Stichting Good for Life is gespecialiseerd in persoonlijke thuiszorg in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Ook voor zorgbehoevenden buiten die gebieden kunnen wij in overleg zorg bieden. Thuis...

Stichting NiKo

Thuiszorg, Verpleging & Verzorging (V&V)
Stichting NiKo is een zorgorganisatie in Alkmaar, die zorg- en dienstverlening aan ouderen levert.