Maak gebruik van Siilo of Zorgmail Chat en voorkom zo gebruik van teveel verschillende chat-apps

Door het grote aanbod van chat-apps moet je als zorg- of welzijnsprofessional rondom verschillende zorgvragen vaak met verschillende chat-apps werken. Dit kan leiden tot onvoldoende overzicht van het geheel aan lopende zorg rond een patiënt en een gevoel van onrust door de hoeveelheid apps die bijgehouden moeten worden. Ook is niet elke chat-app even veilig. Daarom heeft de SIGRA werkgroep chat-apps onderzocht welke chat-apps het meest veilig en geschikt zijn om in Amsterdam e.o. te gebruiken voor snelle afstemming tussen professionals.
 

Gebruik Siilo of ZorgMail Chat

De werkgroep onderzocht dit aan de hand van criteria zoals: geboden functionaliteit, mate van gebruik, veiligheid en integratie met andere patiëntgegevenssystemen. De chat-apps Siilo en ZorgMail Chat zijn hierbij als meest geschikt en veilig uit de bus gekomen.

Beide apps bieden goede en veilige ondersteuning. Vooral Siilo wordt al veel gebruikt, voorziet in een behoefte en is daarmee interessant om nog breder te gebruiken. ZorgMail Chat biedt met name veel integratiemogelijkheden met systemen die gebruikt worden voor dossiervoering.

Wij adviseren gebruik te maken van één van deze chat-apps, zodat we met elkaar voorkomen dat er veel verschillende apps gebruikt worden en zorgen dat we veilig met elkaar appen. Op deze manier realiseren we meer overzicht en rust en betere zorg voor patiënten.

Lees meer