Workshop Werk en zingeving

Locatie:

Online, 09.30 - 11.00 uur

Datum:

14-12-2021 t/m 14-12-2021

Blijf sterk in je werk!

Zingeving, wat is dat eigenlijk? Hoe kun je zingeving vinden? Werk is om meerdere redenen van belang voor ons. Voor velen is werk een zingevingssysteem geworden. Tegelijkertijd voelen we ons vaak innerlijk onder spanning staan als het om werk gaat, ondanks het feit dat we betekenisvol werk doen. Op de arbeidsmarkt proberen we zo hoog mogelijk op de carrièreladder te komen. In onze moderne tijd voert het begrip zelfrealisatie vaak de boventoon. Het grote nadeel hiervan is dat het vaak niet leidt tot zingeving omdat de verbondenheid met diepere waarden ontbreekt. Wat leidt dan wél tot zingeving? Wat geeft jou houvast en een gevoel van geborgenheid en rust? Dat ga je in deze workshop ontdekken!

Hoe zinvol is je werk?
We geven een indicatie van de inhoud van de workshop. De daadwerkelijke inhoud van de workshop kan aan de hand van de behoeftes van de deelnemers worden bijgesteld. 

Wat is zingeving? 
Hoe zingevend is mijn werkomgeving? Sluit datgene wat mijn werkgever mij biedt, het contact met mijn collega’s, de mate van vrijheid die ik ervaar en de inhoud van mijn werk voldoende aan bij wat ik zoek en nodig heb? 

Aanpak 
Het uitgangspunt van elke workshop is persoonlijk en interactief. Er is ruimte om te experimenteren en de workshop is gericht op het opdoen van ervaringen. Met een open en nieuwsgierige houding stimuleert de trainer verbinding. 

Resultaten van de workshop 
Als je gaat nadenken over (ander) werk dan komen persoonlijke waarden en kwaliteiten als vanzelf aan de orde. Je geeft hiermee namelijk richting aan wat jij als persoon belangrijk vindt. 

In deze workshop gaan we een stapje verder en onderzoeken we het begrip zingeving en het belang van zingeving in ons leven. Verder gaan we op zoek naar kernwaarden die je kunnen helpen bij de vraag wat voor jou zingeving is. Een werkomgeving die zinvol is, creëert namelijk rust. In deze workshop kom je in contact met jouw unieke plek in het geheel en met wat je echt belangrijk vindt. Dit levert een blijvende ervaring op.

De trainer 
Marja Dekker sinds 2004 coach en loopbaanadviseur. Ze beschikt over een schat aan praktische werkvormen, modellen en interventiemethodieken. Met haar programma's helpt ze kandidaten om een volgende loopbaanstap te realiseren.

"Leven is naar mijn idee meer dan alleen maar werken en inkomen genereren. Het bijsturen van een carrière kan van onschatbare waarde zijn als het gaat om levensgeluk. Ik heb een onderzoekende geest en ben pragmatisch én intuïtief in mijn aanpak. Met geduld en respect luister ik naar mijn gesprekspartner(s). Niets is meer inspirerend voor mij dan andermans visie en denkpatroon verbreden en samen het potentieel te ontdekken." 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de website van Sigra.