Voorlichting en gastlessen Zorg en Welzijn

Een team van enthousiaste professionele voorlichters, die met twee benen in de praktijk staan, kunnen gastlessen verzorgen. Het team bestaat uit verpleegkundigen, medewerkers uit de ouderen en gehandicaptenzorg, radiolaboranten, kraamverzorgers, afdelingshoofden, etc. Het zijn mensen met hart voor de zorg.

De voorlichters hebben een speciale training gevolgd. Hun drijfveer is te laten zien dat zij bijzonder werk hebben. Werk dat vaak zwaar is maar dat ook veel voldoening geeft.

De voorlichters kunnen kosteloos ingezet worden voor gastlessen of op beroepenmarkten op scholen. Zij vertellen op eigen wijze over hun werk en de diverse andere werkvelden in Zorg en Welzijn. De inzet van het voorlichtersteam draagt bij aan een duidelijker beeld van wat het betekent om in Zorg en Welzijn te werken en leerlingen gaan de sector zien als aantrekkelijke werkgever om voor door te leren.

Gastlessen kunnen aangevraagd worden door een e-mail te sturen naar zorgvoorscholen@sigra.nl